Ceza Hukuku

Gerek kolluk kuvvetleri, gerekse Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma işlemleri sırasında yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, gözlem altına alma, zorla karakola veya adliyeye getirme, zor kullanma, arama, elkoyma, ifade alma, sorgulama, bilgi alma, yüzleştirme, teşhis, vücut muayenesi ve vücuttan örnek alma, telefon dinleme, ortam dinlemesi, teknik izleme, elektronik veri izleme, gizli soruşturmacı istihdamı gibi yöntemler suç soruşturmasında delil etmek amacıyla kullanılabilmektedir. Tüm bu işlemlerin öncesinde danışmanlık ve yagılama aşamasında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketlerin genel kurul işlemleri, haksız rekabet, tüketicinin korunması, birleşmeler, devralmalar, sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri, şirketlerin alım ve satımı, ticari anlaşmalar ve sözleşmeler ile müvekkillerimizin ticari faaliyetleri sırasında ortaya çıkan her türlü hukuki sorunun çözümü için danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk

işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, sözleşmelerin hazırlanması ve feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

İcra ve İflas Hukuku

Işık Hukuk Bürosu olarak her türlü hukuki ilişkiden kaynaklanan alacakların tahsili için uzman avukatları, deneyimli takip elemanları ve call center ekibi ile tüm takip sürecini hızlı ve etkin bir şekilde sürdürerek müvekkillerimizin alacağına kavuşmasını sağlamaktayız.

Medeni Hukuk

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, Mal rejimleri, Evlat edinme, Nafaka davaları, Velayet, Tereke davaları, Hakaret, Maddi ve manevi tazminat talepleri, Yaş ve isim tashihi, Nüfus davaları, Veraset ve intikal davaları, Ortaklığın giderilmesi, Vasiyetname hazırlanması, Vasi tayini ve Mirasın taksimi ile medeni hukuktan kaynaklanan tüm hukuki sorunlarınıza deneyimli kadromuz ile Avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Bilişim Hukuku

Teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak bugün internet hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Elektronik ticaret, digital alanda fikri ve sinai haklar, sanal mülkiyet, bilişim suçları gibi bu alanda çıkması olası hukuksal uyuşmazlıkları tespit ederek önleme ve çözümü konusunda alanında uzman avukatlarımız ile danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Işık Hukuk Bürosu © 2015 Tüm hakları saklıdır.